មន្ទីរពេទ្យមង្គលបូរី

អាសយដ្ឋាន: ឃុំ / សង្កាត់ ឬស្សីក្រោក, ស្រុក / ខណ្ឌ មង្គលបូរី, បន្ទាយមានជ័យ

ស្វែង​រកយើង​នៅ​លើ​ហ្វ៊េស​ប៊ុក