មណ្ឌលសុខភាពកំពង់ស្វាយ

អាសយដ្ឋាន: ឃុំ / សង្កាត់ កំពង់ស្វាយ, ស្រុក / ខណ្ឌ សិរីសោភ័ណ, បន្ទាយមានជ័យ

ស្វែង​រកយើង​នៅ​លើ​ហ្វ៊េស​ប៊ុក