មណ្ឌលសុខភាពទឹកថ្លា

អាសយដ្ឋាន: ឃុំ / សង្កាត់ ទឹកថ្លា, ស្រុក / ខណ្ឌ សិរីសោភ័ណ, បន្ទាយមានជ័យ

ស្វែង​រកយើង​នៅ​លើ​ហ្វ៊េស​ប៊ុក