មណ្ឌលសុខភាពទួលស្វាយព្រៃ

អាសយដ្ឋាន: ឃុំ / សង្កាត់ ទួលស្វាយព្រៃ២, ស្រុក / ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ

លេខទូរសព្ទ 092 516 282 / 012 449 570 / 012 805 900

ស្វែង​រកយើង​នៅ​លើ​ហ្វ៊េស​ប៊ុក