មន្ទីរពេទ្យសែនសុខ

អាសយដ្ឋាន: ឃុំ / សង្កាត់ ឃ្មួញ, ស្រុក / ខណ្ឌ សែនសុខ, ភ្នំពេញ

ស្វែង​រកយើង​នៅ​លើ​ហ្វ៊េស​ប៊ុក