មន្ទីរពេទ្យគីឡូម៉ែតលេខ៩

អាសយដ្ឋាន: ឃុំ / សង្កាត់ ស្វាយប៉ាក, ស្រុក / ខណ្ឌ ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ

ស្វែង​រកយើង​នៅ​លើ​ហ្វ៊េស​ប៊ុក