មណ្ឌលសុខភាពដូនពេញ

អាសយដ្ឋាន: ឃុំ / សង្កាត់ ទួលសង្កែ, ស្រុក / ខណ្ឌ ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ

លេខទូរសព្ទ 012 210 975

ស្វែង​រកយើង​នៅ​លើ​ហ្វ៊េស​ប៊ុក