មន្ទីរពេទ្យបង្អែករាជធានីភ្នំពេញ

អាសយដ្ឋាន: ឃុំ / សង្កាត់ វាលវង់, ស្រុក / ខណ្ឌ ៧​ មករា, ភ្នំពេញ

ស្វែង​រកយើង​នៅ​លើ​ហ្វ៊េស​ប៊ុក