មណ្ឌលសុខភាពសំរោង

អាសយដ្ឋាន: ឃុំ / សង្កាត់ ព្រែកព្នៅ, ស្រុក / ខណ្ឌ សែនសុខ, ភ្នំពេញ

ស្វែង​រកយើង​នៅ​លើ​ហ្វ៊េស​ប៊ុក