មន្ទីរពេទ្យព្រះកុសមៈ

អាសយដ្ឋាន: ឃុំ / សង្កាត់ ទឹកល្អក់២, ស្រុក / ខណ្ឌ ទួលគោក, ភ្នំពេញ

ស្វែង​រកយើង​នៅ​លើ​ហ្វ៊េស​ប៊ុក