មន្ទីរពេទ្យបង្អែកសៀមរាប

អាសយដ្ឋាន: ឃុំ / សង្កាត់ ស្វាយដង្គុំ, ស្រុក / ខណ្ឌ សៀមរាប, សៀមរាប

ស្វែង​រកយើង​នៅ​លើ​ហ្វ៊េស​ប៊ុក