គ្លីនិកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល និងឯកជន

ឈ្មោះគ្លីនិក ទីតាំងគ្លីនិក
គ្លីនិករ៉ាក់ ភ្នំពេញ១ឃុំ / សង្កាត់ វាលវង់, ស្រុក / ខណ្ឌ ៧​ មករា, ភ្នំពេញ
គ្លីនិករ៉ាក់ ស្ទឹងមានជ័យឃុំ / សង្កាត់ ស្ទឹងមានជ័យ, ស្រុក / ខណ្ឌ មានជ័យ, ភ្នំពេញ
គ្លីនិករ៉ាក់​ ចាក់អង្រែក្រោមឃុំ / សង្កាត់ ចាក់អង្រែក្រោម, ស្រុក / ខណ្ឌ មានជ័យ, ភ្នំពេញ
Mariestopes Center Chom Chaoឃុំ / សង្កាត់ ចោមចៅ, ស្រុក / ខណ្ឌ ពោធិសែនជ័យ, ភ្នំពេញ

លេខទូរសព្ទ

គ្លីនិករ៉ាក់ ទួលសង្កែឃុំ / សង្កាត់ ឬស្សីកែវ, ស្រុក / ខណ្ឌ ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ

លេខទូរសព្ទ

ស្វែង​រកយើង​នៅ​លើ​ហ្វ៊េស​ប៊ុក