គ្លីនិកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល និងឯកជន

ឈ្មោះគ្លីនិក ទីតាំងគ្លីនិក
ទឹកថ្លាឃុំ / សង្កាត់ គ្លីនិករ៉ាក់ ទឹកថ្លា, ស្រុក / ខណ្ឌ ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ

លេខទូរសព្ទ

គ្លីនិករ៉ាក់ ភ្នំពេញ២ឃុំ / សង្កាត់ ទួលទំពូង, ស្រុក / ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ

លេខទូរសព្ទ

 គ្លីនិករ៉ាក់ ត្រពាំងថ្លឹងឃុំ / សង្កាត់ ចោមចៅ, ស្រុក / ខណ្ឌ ពោធិសែនជ័យ, ភ្នំពេញ

លេខទូរសព្ទ

មណ្ឌលម៉ារីស្តូប ច្បារអំពៅឃុំ / សង្កាត់ ច្បារអំពៅ2, ស្រុក / ខណ្ឌ ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ

លេខទូរសព្ទ

គ្លីនិករ៉ាក់សៀមរាបឃុំ / សង្កាត់ គោកចក, ស្រុក / ខណ្ឌ សៀមរាប, សៀមរាប

លេខទូរសព្ទ

ស្វែង​រកយើង​នៅ​លើ​ហ្វ៊េស​ប៊ុក